Socialøkonomisk virksomhed  i  Boestofte på Stevns

RECOVERY HUSET  
 Individuelt tilpasset Rehabilitering

   
 
  Senfølger efter kræftbehandling  
  Behandlingsforløb-senfølger  
  Ressourceforløb-psykisk lidelse  
  Recovery  
  Forside  
  En socialøkonomisk virksomhed  
  Kontakt  
  Priser  
 

 

Velkommen til Recoveryhuset temp0017_img1   Helhedsorienteret tænkning hele vejen temp0017_img2

 

temp0017_arrow

 Hvad kan vi tilbyde? 

temp0017_arrow  Idégrundlag

Recoveryhuset tilbyder en bred vifte af behandlingstilbud der bl.a.retter sig mod terapeutisk behandling, psykosocial støtte og vejledning, samt fysiske træningstilbud.

Der arbejdes specielt med 3 typer af behandlingsforløb:

Ressourceforløb: Dette er typisk for dig som har forskellige psykiske, fysiske og sociale problemstillinger, og aktuelt er i gang med eller har svært ved, at medvirke i et arbejdsafklaringsforløb på jobcentret, pga. ovenstående vanskeligheder.

Det er vores hensigt at tilbyde individuelt tilpassede behandlingsforløb, der retter sig mod at forbedre den enkeltes personlige ressourcer og kompetencer, og skabe en mere psykisk stabil tilstand.

Det er forløb som vi ønsker foregår i et samarbejde med dit jobcenter, både omkring udarbejdelse af individuel behandlingplan, evaluering og betaling. Se mere under 'Ressorceforløb/psykisk lidelse.'

Behandlingsforløb ved senfølger efter kræftbehandling: Dette er for dig som har været ramt af en kræftsygdom, og efter behandlingen har udviklet senfølger f.eks. i form af træthed, depression, kognitive vanskeligheder(koncentration, hukommelse, indlæring), nervesmerter m.v.

Der er ikke meget viden om og fokus på disse senfølger, der for den enkelte kan være ganske invaliderende, ikke mindst på den sociale front. Der er nu viden der tyder på at bl.a. kognitiv terapi og psykosocial støtte kan hjælpe på senfølgerne.

 Vi ønsker at tilbyde en behandlingspakke der inkluderer både kognitiv terapi (både for at bedre kognitive funktioner, men også nedsætte graden af stress og depression), samt individuelt støttende samtaler og fysiske træningsforløb, med medarbejder der selv har haft været ramt af brystkræft, og også har diverse senfølger. Se mere under 'senfølger efter kræftbehandling'

Kost-og motionsvejledning, særlig ved svær overvægt: en behandlingspakke for dig der har problemer med svær overvægt, som ofte kræver et mere dybdegående behandlingstilbud. Denne pakke vil være sammensat af terapeutiske samtaler med kognitiv adfærdsterapi, hvor der arbejdes med at ændre uhensigtsmæssige mønstre og vaner, samt samtaler hvor der lægges individuelle kostplaner og træningsplaner. Disse forløb vil dreje sig om 1-2 ugentlige samtaler, og typisk over en periode på 12 uger.

Recovery betyder: 'At komme sig'

Begrebet anvendes oftest i relation til alvorlig psykisk lidelse, og handler om, at man ved håb og støtte fra andre, kan komme sig.

Virksomheden er aktuelt under opbygning og løbende udvikling.

Recoveryhuset er grundlagt som en socialøkonomisk virksomhed, der bl.a. ønsker at udbrede viden om psykisk sygdom, samt medvirke til at nedbringe tabuer omkring psykisk sygdom og stigmatisering.

Recoveryhuset består aktuelt af 2 personer, der har hhv. mange års erfaring som psykiatrisk sygeplejerske og kognitiv terapi, samt medarbejder ansat i fleksjob, som har brugerbaggrund i.f.t. psykisk sygdom og selv er ramt af senfølger efter brystkræft, samt er uddannet slankekonsulent (også børn) og coach.

Vi ønsker at bedre forholdene for psykisk sårbare mennesker, og forsøge at gøre deres chancher for at begå sig i det etablerede samfund, bedre.

Ligeledes vil vi udvikle en samlet behandling, der kan afhjælpe senfølger efter kræftbehandling.

Også behandling af svær overvægt, er et område, hvor mange ikke føler at de kan få den rette hjælp. Dette vil vi også tilbyde i Recoveryhuset.

Disse behandlingsforløb ønsker vi at kunne tilbyde enten i samarbejde med dit jobcenter(udviklingsforløb), og ved hjælp af fonds-og puljemidler, således at  betalingen for den enkelte borger kan holdes på et absolut minimum.

Hvem henvender vi os til?

Recoveryhuset henvender sig både til enkeltpersoner, fagpersoner, offentlige myndigheder, praktiserende læger eller grupper.

Der udbydes foredrag, undervisning, supervision, primært til fagpersoner i psykiatrien, sagsbehandlere/socialrådgivere på kommuner og jobcentre, institutioner m.v.

Ved spørgsmål mail til: info@recoveryhuset.dk eller ring på tlf. 2682 7742

Der samarbejdes med Terapistuen.dk, hvor privatpersoner der ønsker individuel psykoterapeutisk behandling henvises til indtil videre (hvis du ikke skal have et pakkeforløb).